Frengi, Frengi Hastalığı ve Belirtileri

0
Frengi, Frengi Hastalığı ve Belirtileri
Frengi, Frengi Hastalığı ve Belirtileri

Bu hastalıkta da enfeksiyon belirtileri er­kekte daha belirgindir. Fakat hastalığın baş­lamasından sonra bir hayli geç (üç hafta) or­taya çıkar. İlk aşamada bulaşma noktasında bir kabarıklık görülür. Frengi kabarcığı ge­nellikle genital sümüksü zarlar üzerinde yer alan bir yaradır. Çoğu kez oval bir deri ka­barcığı şeklindedir; ağrı sıktır. Sert bir çıkın­tı halindedir. Genital yaralara; kasık kıvrı­mından sert ve yine ağrısız boğumlak eşlik eder.

Kadınlarda da bu tür kabarcıklar olmak­la birlikte, bunlar görülmez ve enfeksiyonun varlığı anlaşılmaz.

Bu arada bulaşmaya sebep cinsel ilişkiy­le, kabarcığın çıkışı arasında, üç hafta geçti­ğini hatırlatalım. Bu kabarcık, iyileşecektir. Aradan yıllar geçtikten sonra, frengi bu kez pembe bir deri lekesi halinde yeniden ortaya çıkacaktır. Bu da bulaşıcıdır. Hastalığın mik­robu artık hastanın kanında var olduğundan,
sinir hücrelerine saldıracak ve bunları tahrip ederek felce yahut deliliğe sebep olacaktır. Ve­ya damarlara hücum edecektir.

Hastalığın bağışıklığı yoktur. Frengiye ya­kalanıp gerektiği gibi tedavisi yapılsa da, has­talık ikinci defa aynı kişiye bulaşabilir.

Frengi Hastalığı Tedavisi ve Yapılması gereken

Bu tür zührevi hastalıklarda, en küçük bir şüphe duyulduğunda, en yakın has­tanenin bevliye servisine veya zührevi hastalıklar hastanesine başvurmak ge­rekir.
Elbette cinsel ilişkide bulunan kişile­re de, tedavileri için haber vermek gere­kir.

Belsoğukluğu

Gonokok adı verilen bazı mikropların ge­nital ve idrar yollarında varlığından meyda­na gelir. Erkeğin idrar boşaltması son derece ıstırap vericidir. Cerahat da geldiğinden, en­feksiyon açıkça bellidir. Cinsel ilişkimle geçer. Ama kadında bulaşmanın hiçbir belirti­si görülmez. Erkekte siyek üst bölümünde da­ralma tehlikesi vardır.Hemen bir doktora başvurmak ve eşine haber vermek gerekir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here