Gebelik ve Diyabet

0
Gebelik ve Diyabet
Gebelik ve Diyabet

Diyabetül melütüs insülinin yetersiz salgılanması yada yetersiz kullanılması sonucu ortaya çıkan karbonhidrat metabolizması ile ilgili enhdokrin bir bozuklukta

Hamilelik Diyabet (Gestasyonel Diyabetus Mettutus – GMD)

İlk kez gebelik sırasında ortaya çıkmış diyabete gebelik diyabeti denir. Üç şe­kilde ortaya çıkar.

1. Daha önce hastalığın varlığı tammlanmamıştır.

2. Kampanse edilmiş metabolik anormalik, gebeliğin getirdiği ek yük ile artık maskelenememektir.

3. Gerek olarak gebelikte hormanel değişimlere bağlı anne metabolizmasın­daki değişimler sonucu ortaya çıkar. Diyet tedavisi gebelik diyabeti için en önemli müdahaledir. Diyet tedavisi yetersiz olduğunda insülin uygulanır.
Birçok vakada insülin salgılanma kapasitesi aynı olduğu halde post portum dönemde diyabetin gerilediği görülür.

Gebeliğin Diyabete Etkisi

Gebelikteki fizyolojik değişiklikler insülin ihtiyacını kesin bir şekilde değiştirir insülin ihtiyacındaki bu değişimden dolayı gebelikte diyabeti kontrol etmek güçleşir.

Gebelikte diyabette eşlik eden vasküler hastalık ilerleyebilir ve buna bağlı hi­pertansiyon, nefropati ve retinapoti görülebilir.
Diyabetli bir gebede ilk düşünülmesi gereken kan glukoz düzeyinin kontrol al­tına alınmasıdır. Eğer kan glukoz düzeyi kontrol edilebilir ve sürdürülebilirse gebelik­te diyabet genellikle sorun yaratmaz.

Diyabetin Gebeliğe Etkisi

Diyabet gebelikte riskli bir durumdur. İnsülin keşfinden sonra diyabete bağlı, anne ölümierinden önemli derecede azalma olması rağmen diyabetli gebelikler normal gebeliklere göre daha çok risk taşırlar.

Hiperplisemi gebeliğinin ilk yarısında görülür. Gebeliğin başlangıcında kadın­da bulantı kusma ve iştahsızlık ortaya çıkar.

Hamilelikte diyabet

Hiperplisemi gebeliğin ikinci yansında ortaya çıkar. Gebeliğin anti insûlin etki­si insülin enfeksiyonlarının etkisinin azalmasına yol açar. Kadın günlük insûlin enjek­siyonlarının dozunu arttırmadığı taktirde hiperplisemiye yatkınlık artar.
Diyabetik gebeliklerde hidro amniyez yada amniyotik mayi miktarının artması %10 – 20 oranında görülür. Hidroamniyoz amniyotik memranlann erken açılmasına ve doğumun erken başlamasına neden olabilir.

Diyabetik gebeliklerde, hipertansif kopmlikasyonlara daha sık rastlanır.
Ketoosidozis insülin yetmezliği sonucu olütaya çıkar Ketaasidoz tedavi edilmez ise anne ve fetus için koma ve ölüm görülebilir.

Distasya ( zor doğum eylemi) fetal makrosemi varsa, fetapelvik uyumsuzlu­ğa bağlı ortaya çıkan diğer bir risk faktörüdür.
Monillal vajinitis ve Üriner sistem enfeksiyon riski diyabetik gebeliklerde artmıştır.

Diyabetik gebelerde salınan insülin büyüme herme* gibi etki yaparak fetüsün vücut ölçüleri artabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here